No4993模特程程程厦门旅拍简约白色轻透连衣长裙配超薄肉丝诱惑写真75P程程程秀人网

No4993模特程程程厦门旅拍简约白色轻透连衣长裙配超薄肉丝诱惑写真75P程程程秀人网

妇人有升高坠落,或闪挫受伤,以致恶血下流,有如血崩之状者,若以崩治,非徒无益而又害之也。每三十丸,枣汤下,送下行二三次无妨,服至十次极效。

夫补血汤乃气血两补之神剂,三七根乃止血之圣药,加入桑叶者,所以滋肾之阴,又有收敛之妙耳。治脾胃饮食所滞,生痰上攻,气喘不宁,堵塞不通,吐痰不绝,胸膈胀满,气滞不散,风痰壅盛,气促不安,不问一切老少,年深日浅,受此患者,服之即效。

清经散用大熟地,白芍茯苓地骨皮。况又加以水湿之盛,即男子甚健,阳精直达子宫,而其水势滔滔,泛滥可畏,亦遂化精成水矣,又何能成妊哉?

一剂而流血止,二剂而昏晕除,三剂而全安矣。井水一钟,和而服之,立愈。

治勤读诵,劳苦。 却盐味以防助邪,断妄想以保母气。

 取鸽子粪不拘多少,炒过研细。治者甚勿妄论伤寒、疟疫未除,误投栀子豉汤、柴、芩、连、柏等药。

Leave a Reply