No4282模特言沫深圳旅拍白色高叉连体衣配蕾丝袜秀完美身材诱惑写真77P言沫秀人网

No4282模特言沫深圳旅拍白色高叉连体衣配蕾丝袜秀完美身材诱惑写真77P言沫秀人网

 虫痛如咬,面有白,又面色乍青乍白乍赤,唇红,吐清水,或清黄水,时痛时止,能食,或食即痛,以虫得食而动,故痛也,饱后痛即止。悬痈,生上,发紫泡者是。

 若其人表阳虚者,遇寐而气行于里之时,则表更失所护而益疏,即使内火不盛,而阳气团聚于里,与其微火相触发,亦必汗出。如脉缓,体重节痛,腹胀自利,米谷不化,湿也,平胃散。

肝泄,止泻汤加柴胡、青皮。 露蜂房散、川升麻散。

不因外感而内热,胃火上冲者,治宜清降,石膏所必用也。 有不必动而得者,感其热气即病也,益元散。

又治姚公六十有七,头面赤肿而痛,耳前后肿尤甚,胸中烦闷,嗌咽不利,身半已下寒,足胫尤甚,脉浮数,按之弦细,刺肿处五十余痛止。 然已破损者,用姜汁则辣痛,且散而难收,又在所禁矣。

凡结实难下之证,可用穿结药及妙香丸。 松脂锐如锥者,塞孔中,少顷虫出脂上。

Leave a Reply