Vol711模特允爾成都旅拍暖色调视觉体验情趣服饰秀丰乳肥臀诱惑写真64P允爾尤蜜荟

Vol711模特允爾成都旅拍暖色调视觉体验情趣服饰秀丰乳肥臀诱惑写真64P允爾尤蜜荟

气从地下催腾,一粒种性,小者为蓬,大者为蔽牛干霄之材,此一粒原本几何?覆灯禺中息爝,山头蒙谷藏大林自旺,平地自生。

虽假天干丙丁火以相生,然体终枯燥,不能复生物也。庄子曰∶六合之外,圣人存而不论,此乃切要之言。

声音清朗不异平时者,虽病易愈。 乃木火之交,肝心之用,神魂之所以受役者也。

日生于东,月生于西,其此之谓欤。金中火者,凡山中有金银之矿,或五金埋瘗之处,夜必有火光,此金郁土中而不得越。

盖柳星在二十八宿中,寄根于天,故栽之辄活。下血淋漓治颇难,济生遗下乌梅丸,僵蚕炒研乌梅捣,醋下几回病即安。

鹰能搏鸠雁,而反受逐于。失(笑)散蒲黄及五灵(脂),血迷心窍酒煎斟,山楂一味(童)便(饴)糖入,独圣(散)功专疗血停。

Leave a Reply